Další aktivity

Vedle výtvarných a keramických kroužků pro děti a mládež je tu v průbehu roku pro věřejnost určená i námi pořádaná Keramika pro dospělé.

Objekt slouží aktivitám i dalších skupin a organizací, z nichž některé jsou určené veřejnosti, jiné probíhají v „uzavřené společnosti“. Tyto skupiny a organizace využívají naše prostory na bázi nájemního vztahu. Přihlášky na tyto aktivity či možnosti se do těchto aktivit zapojit jsou v kompetenci těchto skupin a organzací. S jejich souhlasem či na jejich přání níže zveřejňujeme (některé) z nich s odkazy či kontakty:

  • Hudbohraní

Přirozeně objekt slouží především pro vlastní aktivty a akce Junáka.