Další aktivity

Vedle našich výtvarných a keramických kroužků pro děti a mládež se v průběhu