Covid – Úprava opatření v objektu

Reagujeme na mimořádné opatření MZ ČR ze dne 9. 9. 2020 zavádějící povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech

Upozorňujeme všechny uživatele prostor našeho centra, že shora uvedené opatření jednoznačně vztahuje i na prostory našeho centra. Pro náš provoz relevantní výjimky jsou pouze prostory k bydlení (byty) a pro cvičící osoby (výhradně v době, kdy přímo cvičí – ale již ne v šatnách, na toaletách, v chodbách, ale i v sálech mimo dobu, kdy civčí).

 

Pro úplnost připojujeme aktualizovanou podobu opatření k dnešnímu dni platných pro naše centrum:

V souvislosti s prevencí proti šíření (nejen) onemocnění Covid-19 i my zavádíme určitá opatření, která by nás i Vás měla alespoň částečně ochránit:

 1. Osoby, které vykazují příznaky jakékoliv infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, případně specifické příznaky Covid-19 jako ztráta chuti či čichu) by se neměly účastnit žádné aktivity v našem centru. Toto pravidlo platí jak pro naše vlastní kroužky, tak pro aktivity všech nájemců bez výjimky. Prosíme o jeho úzkostlivé dodržování – je tím nejzákladnějším opatřením. Na tomto pravidle nemění nic ani okolnost zavedení povinnosti nosit “roušky” ve vnitřních prostorech budov.
 2. Pokud u někoho bude identifikováno onemocnění Covid-19, budeme rádi pokud nás o tom budete informovat i v případě, že by hygiena vyhodnotila jeho kontakty s lidmi a prostředím v našem centru jako nevýznamné. Raději provedeme preventivně mimořádné vydesinfikování prostor, než abychom se později museli věnovat řešení závažnějších problémů.
 3. Omezení pohybu osob, které do objektu nemusí nutně vstupovat, v prostorech, do kterých nepotřebují vstupovat.
  Rodiče přivádějící děti na aktivity a opět je vyzvedávající prosíme o zvážení, zda mohou děti doprovodit pouze před náš objekt a opět tam na ně počkat.
  V objektu jsou prostory určené pro aktivity pro veřejnost v přízemí a v 1. patře. Prosíme, abyste zbytečně nevstupovali do 2. patra.
  Prosíme, abyste výtah užívali pouze v případech, kdy nemůžete jít pěšky po schodech.
 4. V návaznosti na mimořádné opatření MZ ČR ze dne 9. 9. 2020 je v celém objektu povinnost nosit “roušky” s výjimkou bytů, a to při všech aktivitách s výjimkou cvičících osob přímo během cvičení. Opatření jako odpovídající zakrytí úst a nosu v demonstrativním výčtu uvádí respirátor, roušku, ústenku, šátek či šál. Naši zaměstnanci a členové týmu mohou využít výjimky při jejich práci (například samostatné přípravě aktivity, úklidu apod.), pokud jsou v prostorech dané místnosti (sálu, dílen apod.) sami a současně nebude daný prostor následně využíván pro aktivity některé skupiny, kroužku apod.
 5. U vchodu bude umístěn stojan s prostředkem pro desinfekci rukou. Taktéž je vhodné si častěji mýt ruce – zejména bychom uvítali, kdyby si všichni důkladně umyli ruce při svém příchodu (a odchodu).
  Budeme se snažit, aby na toaletách bylo stále dostatek mýdla + zavádíme užívání jednorázových (papírových) ručníků. Pokud zjistíte, že mýdlo nebo jednorázové ručníky došly, prosíme, neváhejte nás na to upozornit, abychom jej co nejdříve doplnili.
 6. Je potřeba více než obvykle větrat. Dle našich běžných provozních pravidel by měla každá skupina na konci své aktivity prostory vyvětrat (intenzivně – otevřením oken naplno na dobu cca 5 minut). Některé skupiny na to zapomínaly – v souvislosti s opatřeními proti Covid je potřeba na to nezapomínat. Stejně tak by zřejmě bylo vhodné větrat několik minut na začátku / před začátkem aktivit. Při delších aktivitách by bylo vhodné vyvětrat i v jejich průběhu. Prostory jsou osazeny termostaty, kotle by měly pokles teploty způsobený vyvětráním rychle dohnat.
 7. Umožňuje-li to povaha aktivit je vhodné evidovat osoby, které se účastnily aktivit (pro případné trasování nákazy). Na našich kroužcích lezení vedeme evidence účasti. Taktéž nějakou formu zjednodušené evidence zavedeme u výtvarných kroužků. O nějakou obdobnou evidenci žádáme i pořadatele ostatních aktivit.
 8. Provoz našeho centra je do značné míry samoobslužný, protože provoz centra stojí na práci dobrovolníků. Prosíme Vás, abyste nezapomínali na úklid na konci Vašich aktivit. Co se týče úklidu, potřebujeme kapacitu našich lidí soustředit na desinfikování prostor (a ne na úkony, které ukládá režim provozu Vám a které jste se objednávkou nájmu prostor zavázali provádět sami).
 9. Upozorňujeme, že si v případě zhoršující se situace vyhrazujeme právo aktivity i nájmy pozastavit, případně zrušit, stejně jako upravit shora uvedená opatření upravující provoz našeho centra.
 10. Buďte ohleduplní a dodržujte pravidla, jak nejlépe dovedete. Vezměte, prosím, na vědomí, že v našem týmu máme i osoby se změněnou imunitou a chronickými onemocněními. Bylo by smutnou odměnou za jejich dobrovolnou a nehonorovanou práci odnést si onemocnění jen proto, že byl někdo pohodlný na to se těmi pár body řídit. Zdržte se, prosím, i případné bagatelizace závažnosti onemocnění Covid-19. (Jedná se  o poměrně nové onemocnění, o kterém toho lidstvo zatím ví poměrně málo na to, aby se dalo legitimně tvrdit, jak (ne)závažné je.)