Námi pořádané aktivity pro děti a mládež

V rámci naší hlavní činnost se zabýváme pořádáním akcí a volnočasových aktivit pro děti a mládež. S ohledem na technické možnosti zázemí, které nám poskytuje objekt našeho centra, se zaměřujeme zejména na oblasti výtvarných a rukodělných aktivit, pohybových aktivit a lezení na umělé stěně.

TROJČENÍ - výtvarné dílny

Keramika pro děti ve věku 6 - 8 let, děti ve věku 9 - 12 let
Keramika pro studentydospělé
Výtvarka pro děti ve věku 6 - 10 letděti ve věku 9 - 13 let
Trojčení speciálVánoční dílny

POLEZ - lezecké a pohybové aktivity

Kroužky lezení pro děti a mládež
Večerní lezení pro mládež
Možnost pronájmu lezecké stěny

Pronájem prostor

Pořádáte akci, připravujete kurz či školení, plánujete kroužek pro děti a hledáte vhodné prostory a zázemí. Nabízíme vám možnost jednorázových i pravidelných nájmů vybavených prostor našeho centra v Krajinské ulici v Českých Budějovicích.

Prostory k pronájmu | Ceník | Kontakty

Aktivity našich nájemců určené veřejnosti

Hudbohraní

Elementární hudební výuka Hudbohraní zprostředkovává kontakt s hudbou a jazykem (mateřským i cizím) hravou formou bez tlaku na výkon a pěstuje přirozené vlastnosti dítěte.

Meditace Vipassana

Vipassana, neboli meditace vhledu je ústředním pojmem buddhismu. Jedná se o soubor technik, které pomáhají mysli se zpřítomnit a plněji prožívat to co se děje tady a teď... Setkání je zcela neformální a je určeno začátečníkům i pokročilejším.

Novinky

Covid – Úprava opatření v objektu

Reagujeme na mimořádné opatření MZ ČR ze dne 9. 9. 2020 zavádějící povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech Upozorňujeme všechny uživatele prostor našeho centra, že shora uvedené opatření jednoznačně vztahuje i na prostory našeho centra. Pro…