Námi pořádané aktivity pro děti a mládež

V rámci naší hlavní činnost se zabýváme pořádáním akcí a volnočasových aktivit pro děti a mládež. S ohledem na technické možnosti zázemí, které nám poskytuje objekt našeho centra, se zaměřujeme zejména na oblasti výtvarných a rukodělných aktivit, pohybových aktivit a lezení na umělé stěně.

TROJČENÍ - výtvarné dílny

Keramika pro děti ve věku 6 - 8 let, ve věku 9 - 12 letpro studenty
Tvořivá dílna pro děti
Výtvarka pro děti ve věku 6 - 10 letděti ve věku 9 - 13 let
Trojčení speciál a Vánoční dílny

POLEZ - lezecké a pohybové aktivity

Kroužky lezení pro děti a mládež
Večerní lezení pro mládež
Možnost pronájmu lezecké stěny

Pronájem prostor

Pořádáte akci, připravujete kurz či školení, plánujete kroužek pro děti a hledáte vhodné prostory a zázemí. Nabízíme vám možnost jednorázových i pravidelných nájmů vybavených prostor našeho centra v Krajinské ulici v Českých Budějovicích.

Prostory k pronájmu | Ceník | Rezervace prostor | Kontakty

Aktivity našich nájemců určené veřejnosti

Hudbohraní

Elementární hudební výuka Hudbohraní zprostředkovává kontakt s hudbou a jazykem (mateřským i cizím) hravou formou bez tlaku na výkon a pěstuje přirozené vlastnosti dítěte.

Meditace Vipassana

Vipassana, neboli meditace vhledu je ústředním pojmem buddhismu. Jedná se o soubor technik, které pomáhají mysli se zpřítomnit a plněji prožívat to co se děje tady a teď... Setkání je zcela neformální a je určeno začátečníkům i pokročilejším.

Novinky

Informace pro keramické kroužky

Milé děti, vážení rodiče, milí studenti, vládní opatření kvůli rozšíření koronaviru Covid-19 nám velmi rychle a nečekaně utnula keramické tvoření a překazila veškeré naše plány. Bohužel nebude možné v našem centru kroužky otevřít…