Ceník

(platný od 1.11.2021)

Krátkodobé (jednorázové) pronájmy prostor

Co Jednotka Cena pro dětské organizace Cena pro ostatní neziskové organizace Cena pro ostatní a komerční užití
Víceúčelový sál půl dne 920,- Kč 1 160,- Kč 1 500,- Kč
Pohybový sál půl dne 920,- Kč 1 160,- Kč 1 500,- Kč

Dlouhodobé (každotýdenní) pronájmy prostor

Co Jednotka Cena pro dětské organizace Cena pro ostatní neziskové organiazce Cena pro ostatní a komerční užití
Víceúčelový sál hodina 230,- Kč 290,- Kč 375,- Kč
Pohybový sál hodina 230,- Kč 290,- Kč 375,- Kč

Pozn.:
Ceny uvedené u jednotlivých prostor jsou uvedeny s předpokladem, že uživatel pronajaté prostory po sobě řádně uklidí. V případě, že vrácené prostory nebudou řádně uklizeny budou nájemci účtovány náklady na uvedení pronajatých prostor do uklizeného stavu (úklid navíc) a to v rozsahu mzdových nákladů na pracovníka, který provede úklid a spotřebovaný materiál.

Ceny pronájmů nezahrnují případné škody způsobené na pronajatých prostorech a vybavení. Ty je nájemce povinen uhradit nad rámec ceny pronájmu.

U dlouhodobých pronájmů je možné poskytnout cenu určenou pro ostatní neziskové organizace i neformálním skupinám zastoupeným při uzavírání nájemní smlouvy dospělou fyzickou osobou (garantem) za předpokladu, že z aktivity neplynou nikomu žádné příjmy a to ani v podobě lektorného.

Ceník pronájmu dataprojektoru

Co Jednotka Cena pro akce neziskových organizací Cena pro ostatní a komerční užití
Pronájem dataprojektoru 1 den 100,- Kč 200,- Kč

S případnými dotazy a nejasnostmi se s důvěrou obracejte na správce.