Chyba v brožuře KAM – kroužky budou probíhat až od září!

Po prvních dotazech rodičů dětí na možnost účasti na výtvarných kroužcích běhěm července a srpna jsme zjistili, že v tištěném přehledu KAM jsou u našeho centra nesmyslně uvedeny kroužky, že se konají v měsících červenci a srpnu.

Tyto informace se bohužel nezakládají na pravdě – naše kroužky probíhají v průběhu školního roku a nic se v tomto směru nezměnilo ani v letošním roce. Budeme se tedy na děti na našich kroužcích těšit opět od září a bližší informace k jednotlivým kroužkům zveřejníme v druhé polovině sprna či počátkem září.

Závěrem chceme říci, že nás velice mrzí všechny komplikace, které rodičům dětí vzniknou uvedením chybných informací v brožuře, ale to, že vůbec budou v aktuální brožuře otištěny, natož v jaké konkrétní podobě, s námi bohužel nikdo nekonzultoval / nikdo si je s námi neodsouhlasil.