Úprava provozních pravidel od září

V souvislosti s prevencí proti šíření (nejen) onemocnění Covid-19 zavádíme od 1. září 2021 následující opatření, která by nás i Vás měla chránit:

 1. Osoby, které vykazují příznaky jakékoliv infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, případně specifické příznaky Covid-19 jako ztráta chuti či čichu) by se neměly účastnit žádné aktivity v našem centru. Toto pravidlo platí jak pro naše vlastní kroužky, tak pro aktivity všech nájemců bez výjimky. Prosíme o jeho úzkostlivé dodržování – je tím nejzákladnějším opatřením.
 2. Pokud u někoho bude identifikováno onemocnění Covid-19, budeme rádi pokud nás o tom budete informovat i v případě, že by hygiena vyhodnotila jeho kontakty s lidmi a prostředím v našem centru jako nevýznamné. Raději provedeme preventivně mimořádné vydesinfikování prostor, než abychom se později museli věnovat řešení závažnějších problémů.
 3. Omezení pohybu osob, které do objektu nemusí nutně vstupovat, v prostorech, do kterých nepotřebují vstupovat.
  Rodiče přivádějící děti na aktivity a opět je vyzvedávající prosíme o zvážení, zda mohou děti doprovodit pouze před náš objekt a opět tam na ně počkat.
  V objektu jsou prostory určené pro aktivity pro veřejnost v přízemí a v 1. patře. Prosíme, abyste zbytečně nevstupovali do 2. patra.
  Prosíme, abyste výtah užívali pouze v případech, kdy nemůžete jít pěšky po schodech.
 4. Ve společných prostorech objektu (chodby, schodiště, výtah) je povinnost si zakrýt ústa a nos odpovídajícím způsobem (respirátor či rouška odpovídající účinnosti…). Opatření zavádíme s ohledem na zvýšené množství osob z různých skupin účastnících se různých aktivit pro snížení pravděpodobnosti případného přenosu infekce mezi jednotlivými skupinami.
 5. V chodbě u  vchodu je umístěn stojan s prostředkem pro desinfekci rukou. Taktéž je vhodné si častěji mýt ruce – zejména bychom uvítali, kdyby si všichni důkladně umyli ruce při svém příchodu (a odchodu).
  Budeme se snažit, aby na toaletách bylo stále dostatek mýdla a jednorázových (papírových) ručníků. Pokud zjistíte, že mýdlo nebo jednorázové ručníky došly, prosíme, neváhejte nás na to upozornit, abychom jej co nejdříve doplnili.
 6. Je potřeba více než obvykle větrat. Dle našich běžných provozních pravidel by měla každá skupina na konci své aktivity prostory vyvětrat (intenzivně – otevřením oken naplno na dobu cca 5 minut). Některé skupiny na to zapomínaly – v souvislosti s opatřeními proti Covid je potřeba na to nezapomínat. Stejně tak by zřejmě bylo vhodné větrat několik minut na začátku / před začátkem aktivit. Při delších aktivitách by bylo vhodné vyvětrat i v jejich průběhu. Prostory jsou osazeny termostaty, kotle by měly v topné sezóně pokles teploty způsobený vyvětráním rychle dohnat.
 7. Je potřeba evidovat osoby, které se účastní jednotlivých aktivit v rozsahu potřebném pro případné trasování pracovníky hygienické stanice (jméno, příjmení, telefonní kontakt). Na našich kroužcích lezení vedeme evidence účasti. Taktéž nějakou formu zjednodušené evidence zavedeme u výtvarných kroužků. O nějakou obdobnou evidenci žádáme i pořadatele ostatních aktivit.
 8. Provoz našeho centra je do značné míry samoobslužný, protože provoz centra stojí na práci dobrovolníků. Prosíme Vás, abyste nezapomínali na úklid na konci Vašich aktivit. Co se týče úklidu, potřebujeme kapacitu našich lidí soustředit na údržbu a desinfikování prostor (a ne na úkony, které ukládá režim provozu Vám a které jste se objednávkou nájmu prostor zavázali provádět sami).
 9. Upozorňujeme, že si v případě zhoršující se situace vyhrazujeme právo aktivity i nájmy pozastavit, případně zrušit, stejně jako upravit shora uvedená opatření upravující provoz našeho centra.
 10. Buďte ohleduplní a dodržujte zásady hygieny a naše pravidla, jak nejlépe dovedete.