Přerušení provozu centra od 11.3.2020

V reakci na rozhodnutí přijímaná státními institucemi s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci dětská organizace Junák – český skaut s platností od 11. března 2020 do odvolání celorepublikově pozastavuje všechnu svou běžnou činnost.

V této souvislosti dochází od 11. března do odvolání k přerušení provozu našeho centra, včetně všech pořádaných aktivit a kroužků.