Informace pro keramické kroužky

Milé děti, vážení rodiče, milí studenti, vládní opatření kvůli rozšíření koronaviru Covid-19 nám velmi rychle a nečekaně utnula keramické tvoření a překazila veškeré naše plány. Bohužel nebude možné v našem centru kroužky otevřít v jejich plném rozsahu až do konce tohoto školního roku. V souladu se zmírněním vládního opatření bychom během června chtěli umožnit dětem si keramické výrobky alespoň dodělat … Read more

Provoz centra do prázdnin a během nich

V souvislosti s pandemií koronaviru byl provoz našeho centra od 11. března přerušen. Nyní přinášíme informace k provozu do letních prázdnin, který bude i nadále velmi omezený.   Naše kroužky, námi pořádané aktivity Výtvarné kroužky Trojčení již do prázdnin probíhat nebudou s výjimkou úterních kroužků, které se uskuteční v rozsahu potřebném pro dokončení rozpracovaných výrobků a za podmínek a opatření, které ještě dopřesníme. … Read more