Kroužek Výtvarky pro děti 6 – 9 let

Kroužek výtvarných technik bude probíhat pravidelně každou středu a začína již tuto středu 13.9.2023.     Rozpis témat, kterým se budeme věnovat v 1. pololetí Září 13.9.2023 – tvůrčí aktivita – koláž z prázdnin, co jsem dělal 20.9.2023 – malba – relax 27.9.2023 – mozaika – hry s tvary a materiály Říjen 4.10.2023 – všechny barvy podzima (pokud umožní počasí bude … Read more

Úprava provozních pravidel od září

V souvislosti s prevencí proti šíření (nejen) onemocnění Covid-19 zavádíme od 1. září 2021 následující opatření, která by nás i Vás měla chránit: Osoby, které vykazují příznaky jakékoliv infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, případně specifické příznaky Covid-19 jako ztráta chuti či čichu) by se neměly účastnit žádné aktivity v našem centru. Toto pravidlo platí jak pro … Read more

Chyba v brožuře KAM – kroužky budou probíhat až od září!

Po prvních dotazech rodičů dětí na možnost účasti na výtvarných kroužcích běhěm července a srpna jsme zjistili, že v tištěném přehledu KAM jsou u našeho centra nesmyslně uvedeny kroužky, že se konají v měsících červenci a srpnu. Tyto informace se bohužel nezakládají na pravdě – naše kroužky probíhají v průběhu školního roku a nic se v tomto směru nezměnilo ani v letošním roce. Budeme se tedy na děti … Read more

Obnovení provozu centra

Obnovení provozu od 7.9.2020 Naše centrum opět ožije od pondělí 7. září, kdy se po prázdninách vracíme zpět do „běžného“ provozu. Od toho data začí nejen naše aktivita, ale od toho data mohou obnovit své aktivity i skupiny a organizace, které využívají prostory našeho centra pro svou činnost (naši nájemci).   V souvislosti s prevencí proti šíření (nejen) onemocnění Covid-19 … Read more

Informace pro keramické kroužky

Milé děti, vážení rodiče, milí studenti, vládní opatření kvůli rozšíření koronaviru Covid-19 nám velmi rychle a nečekaně utnula keramické tvoření a překazila veškeré naše plány. Bohužel nebude možné v našem centru kroužky otevřít v jejich plném rozsahu až do konce tohoto školního roku. V souladu se zmírněním vládního opatření bychom během června chtěli umožnit dětem si keramické výrobky alespoň dodělat … Read more

Provoz centra do prázdnin a během nich

V souvislosti s pandemií koronaviru byl provoz našeho centra od 11. března přerušen. Nyní přinášíme informace k provozu do letních prázdnin, který bude i nadále velmi omezený.   Naše kroužky, námi pořádané aktivity Výtvarné kroužky Trojčení již do prázdnin probíhat nebudou s výjimkou úterních kroužků, které se uskuteční v rozsahu potřebném pro dokončení rozpracovaných výrobků a za podmínek a opatření, které ještě dopřesníme. … Read more

Přerušení provozu centra od 11.3.2020

V reakci na rozhodnutí přijímaná státními institucemi s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci dětská organizace Junák – český skaut s platností od 11. března 2020 do odvolání celorepublikově pozastavuje všechnu svou běžnou činnost. V této souvislosti dochází od 11. března do odvolání k přerušení provozu našeho centra, včetně všech pořádaných aktivit a kroužků.

Nový kroužek „Výtvarka na Krajinské“ pro děti ve věku 6 – 10 let

Od září startuje nový kroužek pro děti věku 6 – 10 let.   Jaký kroužek je Výtvarka na Krajinské pro děti ve věku 6 – 10 let? Kroužek zaměřený na širokou škálu výtvarných technik a aktivit odpovídajících dovednostem dané věkové kategorie dětí Kroužek otevřený veřejnosti (bez nutnosti se přihlásit a zavázat se k účasti na delší období, bez nutnosti být členem … Read more